Honden

In 2000 kwam Zybo, mijn eerste toller in huis. We zijn gestart met de gehoorzaamheidscursus en vervolgens de jachtopleiding. Samen liepen we wedstrijden gehoorzaamheid en workingtests. Omdat het in het Vlaamse landsdeel door het zero tolerance beleid ten aanzien van piepen heel moeilijk is met succes workingtests te lopen kwam in 2004 de golden retriever Duckdancer (Rossa) in mijn leven. Zybo is in 2005 overleden, Rossa in 2014. 

Maar "eens een toller altijd een toller", dus kwam in 2006 toller Jill. Jill, de moeder van het I- en K-nest waaruit dochter Kate(Molly) bij mij gebleven is, is eind 2017 overleden. Toller La-Luna (Moon) heeft tot de zomer van 2016 bij mij gewoond, maar heeft een liefdevol thuis elders in België gevonden. 

Daarnaast zijn er 2 generaties goldens; Rossa’s dochter Hetty en kleindochter Lilly-Rose (Liffey).

In mei 2016 heeft de labrador reu Poirot zijn entree gemaakt.

In het najaar van 2019 is de roedel verder uitgebreid met 2 toller-dames; Orient Huntress (Belle) en een dochter van Kate; Rainbow-Huntress (Sam). Vanwege aangeboren afwijkingen en daaruit voortvloeiende problemen, heb ik in juni 2021 helaas al afscheid moeten nemen van Belle. 

Januari 2022 , afscheid van Hetty , December afscheid van Kate .

in Mei 2022 komen er 2 honden de roedel versterken , een toller reu uit eigen fok van het V-nest , Sam en Watson en een labrador waarop ik reeds een geruime tijd op wachte , Vic , geboren in de kennel Starcreek en uit volledige FTCH en IFTCH lijnen